Komadni nameštaj proizvodnja

Proizvodni program naše firme zasniva se na proizvodnji funkcionalnog komadnog nameštaja. Kontrolu naših proizvoda vrši Šumarski fakultet u Beogradu.

Proizvodi ispunjavaju tehničke uslove kvaliteta za izradu i isporuku po JUS D.E2.105/1 i JUS D.E2.101